№ 1 (2016)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2016

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

РЕСУРСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ PDF (English)
Андрій Андрійович Шаповал 7-10
ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
Володимир Володимирович Ванін, Геннадій Анатолійович Вірченко, Галина Іванівна Вірченко 10-15
Проектування пакувальних полімерних плівкових матеріалів із бар’єрними властивостями PDF
Олександр Євгенович Колосов, Дмитро Едуардович Сідоров, Сергій Віталійович Малецький 15-20
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ РЕАКТОПЛАСТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНО-ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
О. П. Колосова 20-28
Математичне моделювання процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі PDF
Богдан Ярославович Корнієнко 28-33
Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд) PDF
Наталія Савівна Малащук, Борис Васильович Романчук, Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький 33-38
Пресування флютингу PDF
Віктор Миколайович Марчевський, Ілля Олександрович Аксьонов 38-40
Температурно-теплові показники газополуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів PDF
Євген Миколайович Панов, М. Ф. Боженко, С. В. Даниленко, Н. П. Навозенко 40-45
МОДЕЛЮВАННЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У БАР’ЄРНОМУ ЗМІШУВАЧІ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ПРИСТІННОГО ПРОКОВЗУВАННЯ PDF
Володимир Іванович Сівецький, Олександр Леонідович Сокольський, Михайло Сергійович Кушнір, Ігор Ігорович Івіцький 45-50
ЗАКИПАННЯ ВОДИ НА ПОРИСТИХ ПОВЕРХНЯХ: ЕКСПЕРИМЕНТИ ТА ІНЖЕНЕРНІ РОЗРАХУНКИ PDF
Андрій Андрійович Шаповал, Євген Миколайович Панов, Юлія Валеріївна Стрельцова 50-54

ЕКОЛОГІЯ

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КАТАЛАЗНУ АКТИВНІСТЬ ELODEA CANADENSIS MICHX PDF
Валерія Володимирівна Вембер, І. Г. ДІТЯШОВА 55-60
ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3 PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Вероніка Петрівна Малін, Олена Володимирівна Глушко 66-66
АНАЛІЗ ВИКИДІВ ГАЗОФТОРИДНОГО ФРАКЦІОНУВАННЯ ЯДЕРНИХ ВІДХОДІВ PDF
Володимир Вікторович Левенець, Ірина Леонідівна Ролік, Микола Петрович Усіков, Борис Михайлович Широков, Миколай Олександрович Хованський, Олексій Володимирович Шиян, Андрій Олексійович Щур 66-71
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ Й КАРТОНУ PDF
Віктор Григорович Плосконос 71-75
ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Вячеслав Михайлович Радовенчик, Ярослав Вячеславович Радовенчик, Іванна Геннадіївна Качула 75-81
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ PDF
Ярослав Вячеславович Радовенчик, Надія Василівна Калініченко, Вячеслав Михайлович Радовенчик 81-85
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗА З ВОДИ PDF
Марія Миколаївна Твердохліб, Микола Дмитрович Гомеля, Олександр Петрович Хохотва 85-93
ЗАХИСТ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ЙОНАМИ МІДІ PDF
Ганна Григорівна Трохименко, Микола Дмитрович Гомеля 93-98
СОРБЦІЯ ІОНІВ МІДІ (ІІ) З ВОДИ ФОСФОРИЛЬОВАНОЮ СОСНОВОЮ ТИРСОЮ PDF
Олександр Петрович Хохотва, А. Р. ШОСТАК 98-103

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Iгорович Аршинніков, Валентин Анатолійович Свідерський, Людмила Андріївна Нудченко 103-108
ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ, ЩО ВИРІШУЮТЬ В ІНТЕГРОВАНІЙ АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ВОДОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Анатолій Іванович Жученко, Руслан Адольфович Осіпа, Людмила Володимирівна Осіпа 108-110
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ БАНДАЖІВ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ PDF
Валерій Юрійович Щербина, Т. В. ДЕГОДЯ, Юлія Миколаївна Новохатська 110-116

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЕКСТРУДЕРА PDF PDF
Анатолій Іванович Жученко, Анатолій Іванович Кубрак, Андрій Олександрович Данькевич 116-122
Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою PDF
Анатолій Іванович Жученко, Микола Соловейович Піргач, Ярослав Юрійович Жураковський 123-128
Регулювання параметрів випарника етилбензолу у виробництві стиролу PDF
Звенислава Ярославівна Козаневич, Станіслав Васильович Олійник 128-132
Обчислення частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь PDF
Анатолій Іванович Кубрак, Дмитро Олександрович Ковалюк, Б. В. Задворний 132-135
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ЗА СИСТЕМОЮ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У КАНОНІЧНІЙ ФОРМІ PDF
Анатолій Іванович Кубрак, Дмитро Олександрович Ковалюк, Роман Юрійович Сполович 135-140
МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ПЕЙДЖА Й КУМУЛЯТИВНИХ СУМ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ У КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ З ОБ’ЄКТОМ PDF
В. О. Оніщенко, Володимир Васильович Миленький 140-144