Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Друковане видання «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження».
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN 2306-1626
Фахова реєстрація: постанова президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.