Про журнал

Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження є науково-технічним фаховим виданням, адресованим спеціалістам, які цікавляться процесами та технологіями переробки сировини для створення сучасних матеріалів та засобів виробництва найбільш економічно вигідним та екологічно обґрунтованим шляхом.
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN: 2617-9741 (Print)
ISSN: 2664-1763 (Online)

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 161 Хімічні технології та інженерія; 133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 101 Eкологія. (відповідно наказам МОНУ №1643 від 28.12.2019р та № 409 від 17.03.2020р).

Поточний номер

№ 2 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-29

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Переглянути всі випуски

УВАГА! Особливістю даного електронного видання є можливість доповнення матеріалів статей відеофайлами, що представляють отримані результати в динамічній формі. Візуалізація допомагає спростити сприйняття результатів моделювання динамічних систем, нестаціонарних процесів, зміну форм та трансформацію тіл, а також є корисною при необхідності демонстрації роботи дослідної установки (Приклад). Відеофайли формуються як необов’язковий додаток до статті з відповідним посиланням в тексті. Порядок формування та розміщення відеофайлів вказані за посиланням "Вимоги до подання" в Керівництво для авторів.


Опублікованим матеріалам присвоюють індекс DOI, журнал розміщений у реєстрі наукових періодичних видань України асоціації «УРАН» на платформі відкритого доступу Open Journal Systems (OJS) – http://chemengine.kpi.ua/ і містить реферати статей англійською мовою. Електронні копії збірки розміщені на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України».
Збірка індексується у наступних науково-інформаційних базах даних DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE,  J-Gate, BASE.