DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.78220

Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою

Анатолій Іванович Жученко, Микола Соловейович Піргач, Ярослав Юрійович Жураковський

Анотація


Розроблено математичні описи напірних ящиків папероробних машин як об’єктів керування. Напірний ящик описано системою лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь, передавальними функціями за двома прямими й двома перехресними каналами, системою векторно-матричних рівнянь та імпульсними перехідними функціями


Ключові слова


папероробна машина; напірний ящик із повітряною подушкою; математичний опис

Повний текст:

PDF

Посилання


Жученко А. І. Математичні моделі цифрових систем керування / А. І. Жученко. – К. : ІЗМН, 1997. – 238 с.

Пиргач Н. С. Математическое описание напускных камер напорных ящиков быстроходных бумаго- и картоноделательных машин / Н. С. Пиргач // Сб. науч. тр. УкрНИИБ. – 1972. – Вып. 15. – С. 103–113.

Пиргач Н. С. Математическое описание систем воздухоснабжения напорных ящиков высокого давле-ния / Н. С. Пиргач // Сб. науч. тр. УкрНИИБ. – 1970. – Вып. 13. – С. 121–141.

Справочник по автоматизации целлюлозно-бумажных предприятий / Э. В. Цешковский, Н. С. Пиргач, Г. Д. Ерашкин и др. – М. : Лесн. пром-ть, 1989. – 368 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)