ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ БАНДАЖІВ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ

Автор(и)

  • Валерій Юрійович Щербина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Т. В. ДЕГОДЯ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Юлія Миколаївна Новохатська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77978

Ключові слова:

обертова піч, бандаж, опорний механізм, ресурс роботи

Анотація

Описано розрахункову модель обертової печі, що дозволяє визначати напружено-деформований стан і розподіл температур у конструктивних елементах із різними фізико-механічними властивостями. Змодельовані різні варіанти встановлення бандажа та опорних механізмів. Запропоновано технічне рішення, що дозволяє зменшити напруження в опорних вузлах і збільшити ресурс бандажа на 35…57 %. Завдяки оптимальному розташуванню опірних роликів зменшується викривлення осі барабана печі, що підвищує надійність бандажа й позитивно впливає на роботу корпуса й футерування.

Біографії авторів

Валерій Юрійович Щербина, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Т. В. ДЕГОДЯ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

бакалавр кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Юлія Миколаївна Новохатська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант кафедри хімічного, полімерного та силікатного машино-будування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Лисиенко В. Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и екологія : в 2 кн. / В. Г. Лисиенко,

Я. М. Ще-локов, М. Г. Ладыгичев. – М. : Теплотехник, 2004. – Кн. 1. – 688 с.

Богданов А. И. Механическое оборудование цементных заводов / А. И. Богданов. – М. : Машгиз, 1961. – 269 с.

САПР. Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості : навч. посіб. / О. С. Сахаров, В. Ю. Щербина, О. В. Гондлях, В. І. Сівецький. – К. : Полі-граф Консалтинг, 2006. – 156 с.

Дослідження термомеханічних навантажень в обертовій печі з вихровим теплообмінником / В. Ю. Щер-бина, О. С. Сахаров, Ю. Н. Самиленко, В. В. Бобах / Наук. вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – № 6. – С. 26-33.

Сопротивление материалов / под. ред. Г. С. Писаренко. – К. : Вища шк., 1979. – 696 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Щербина, В. Ю., ДЕГОДЯ, Т. В., & Новохатська, Ю. М. (2016). ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ БАНДАЖІВ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 110–116. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77978

Номер

Розділ

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ