МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ Й КАРТОНУ

Автор(и)

  • Віктор Григорович Плосконос Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77937

Ключові слова:

складна система, система водокористування, ефект емерджентності, процедури системного аналізу, імітаційне моделювання, динаміка процесів

Анотація

Розроблено основні аспекти методології дослідження динаміки функціонування складних систем, а саме системного підходу до вирішення проблем, що виникають у системах водокористування виробництва паперу й картону. Процедура імітаційного моделювання за допомогою комп’ютера відтворює динаміку процесів, що відбуваються в досліджуваній системі, з використанням наявних математичних описів і структурних особливостей системи.

Біографія автора

Віктор Григорович Плосконос, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.

Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – СПб : СПбГТУ, 2001. – 512 с.

Основы моделирования сложных систем / под ред. И. В. Кузьмина. – К. : Вища шк., 1981. – 358 с.

Анализ загрязненностим сточных вод растворенными компонентами с помощью математической моде-ли / В. Г. Плосконос, Г. А. Арестова, Л. Н. Бойко, Л. А. Герасимчук // Проблемы в области охраны окруж. среды : сб. научн. тр. ; УкрНПОбумпром. – К., 1982. – С. 36–42.

Плосконос В. Г. Использование ЭВМ при разработке малоотходных и безотходных систем водопользо-вания / В. Г. Плосконос, С. Т. Литвинова, В. П. Свительский // Всесоюзная науч.-техн. конф. по малоот-ходным технологии и ресурсосбер. технике в лесном комплексе ; Архангельск, 24-26 сент. 1985 г.: тез. докл. – М. : ВНИИПИэИлеспром, 1985. – C. 36–38.

Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами / А. Г. Ивахненко. – К. : Техника, 1976. – 311 с.

Кикоть В. С. Идентификация характеристик сложных проектирумых систем с использованием самоор-ганизации и топологического метода анализа / В. С. Кикоть, В. Г. Плосконос // Автоматика. – 1986. – № 3. – С. 34–42.

##submission.downloads##

Як цитувати

Плосконос, В. Г. (2016). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ Й КАРТОНУ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 71–75. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77937

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ