DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77907

МОДЕЛЮВАННЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У БАР’ЄРНОМУ ЗМІШУВАЧІ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ПРИСТІННОГО ПРОКОВЗУВАННЯ

Володимир Іванович Сівецький, Олександр Леонідович Сокольський, Михайло Сергійович Кушнір, Ігор Ігорович Івіцький

Анотація


Проведено чисельне моделювання процесу температурної гомогенізації розплаву полімеру в динамічному змішувачі бар’єрного типу.  Наведено результати моделювання, що дозволяють досліджувати динаміку зміни температур при течії полімерних матеріалів у змішувальних елементах, здійснювати вибір оптимальних конструктивних параметрів змішувальних елементів або обирати технологічні режими гомогенізації полімерних композицій.

Ключові слова


динамічний змішувач; моделювання; гомогенізація; полімер

Повний текст:

PDF

Посилання


Ким В. С. Диспергирование и смешение в процесах производства и переработки пластмасс / В. С. Ким, В. В. Скачков. – М. : Химия, 1988. – 240 с.

Основы технологии переработки пластмасс / под ред. В. Н. Кулезнёва и В. К. Гусева. – М. : Химия, 2004. – 596 с.

Сівецький В. І. Компютерне моделювання та проектування екструзійного полімерного устаткування /

В. І. Сівецький Д. Е., Сідоров, О. Л., Сокольський. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 188 с.

Моделирование процесса смешения полимерных композицій в экструзионном смесителе барьрного типа // А. С. Сахаров, А. Е. Колосов, А. Л. Сокольский, В. И. Сивецкий // Хим. и нефтегазовое машиностр. – 2011. – № 12. – С. 3–7.

Метод конечных элементов в механике твердых тел / под общ. ред. А. Сахарова и И. Альтенбаха. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.

Киричевский В. В. Нелинейные задачи термомеханики конструкций из слабосжимаемых эластомеров / В. В. Киричевский, А. С. Сахаров. – К. : Будівельник, 1992. – 216 с.

Сокольский А. Л. Методика учета пристенного скольжения полимера при моделировании каналов пере-рабатывающего оборудования / А. Л. Сокольский, И. И. Ивицкий // SWorld : сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 3 (36). – Т. 4. – С. 106-112.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)