DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77935

АНАЛІЗ ВИКИДІВ ГАЗОФТОРИДНОГО ФРАКЦІОНУВАННЯ ЯДЕРНИХ ВІДХОДІВ

Володимир Вікторович Левенець, Ірина Леонідівна Ролік, Микола Петрович Усіков, Борис Михайлович Широков, Миколай Олександрович Хованський, Олексій Володимирович Шиян, Андрій Олексійович Щур

Анотація


Досліджено газофторидну технологію переробки відходів підприємств атомно-промислового комплексу, що відпрацьована в ННЦ ХФТІ. Використано ядерно-фізичні методи аналізу. Визначено кількісні та якісні характеристики її потенційних негативних екологічних факторів, а саме викидів безпосередньо на робочому місці.

Ключові слова


газофторидна технологія; ядерні відходи; екологічна безпека; ядерно-фізичні методи аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Kubota M. [w. n.] / M. Kubota, Y. Morita // Proc. of Global-97. – Vol. 1. – P. 458.

Тананаев И. Г. Современные технологии экстракционного фракционирования радиоактивных отходов высокого уровня активности [Элетронный ресурс] / И. Г. Тананаев. – Режим доступа : http://nuclearwaste.report.ru/material.asp?MID=393

Fibrous aggregation of magnetite nanoparticles induced by a time-varied magnetic field / Jianfei Sun, Yu Zhang, Zhongping Chen, Jie Zhuu // Angewandte chemle. – Nannoportice aggregates. – 2007. – P. 4767–4770.

Pat. 1001450, EP. MPK (2009) B 01 J 19/08, H 01 J 49/30, H 01 J 49/26. Tandem plasma mass filter /

Т. Ohkawa. – EP19990308652 ; appl. 18.08.2000 ; publ. 22.05.01.

Ковтун Ю. В. Магніто-плазмові сепараційні технології і їх можливе використання для переробки ВЯП і РАВ / Ю. В. Ковтун, Є. І. Скібенко, В. Б. Юферов. // Ядерні та радіаційні технології. – 2007. – Т. 7. –

№ 1–2. – С. 72–80

Плазмооптическая сепарация и диагностика результатов разделения отработанного ядерного топлива / Н. В. Астраханцев, В. М. Бардаков, Во Ньы Зан и др. // ВАНТ ; сер. «Плазмен-ная электроника и новые методы ускорения». – 2010. – № 4. – С. 310–315.

Шаталов В. В. Новые подходы к переработке ядерного топлива газофторидным способом / В. В. Шата-лов, М. Б. Серегин // Многосторонние технические и организационные подходы к ядерному топливному циклу для укрепления режима нераспространения ядерного оружия : тез. докл. междунар. конф. ; Москва, 13-15 июля 2005 г. – С. 17.

Фторидно-дистилляционный рецикл облученного ядерного топлива / В. К. Ежов, А. В. Загнитько,

О. Г. Лебедев и др. ; ИАЭ – 6262/13. – М. : РНЦ «Курчатовский институт», 2003.

Газофторидная переработка отработавшего оксидного топлива / В. В. Шаталов, М. Б. Серегин,

В. Ф. Харин, Л. А. Пономарев // Атомная энергия. – 2001. – Т. 90. – № 3. – С. 212–222.

Газофторидная переработка и минерализация радиоактивных отходов – новые экологически чистые технологии Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» / В. П. Кан-цедал, В. Л. Капустин, И. М. Карнаухов [и др.] // Атомна енергетика та промисловість України. – 1999. – № 2. – С. 17–23.

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны : метод. указ. от 26 сент. 1985 г. № 3936-85. – М., 1985.

Статистика / под ред. М. Р. Ефимовой. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 336 с.

СП 4696-88. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони, 1988.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)