DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77949

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Надія Василівна Калініченко, Вячеслав Михайлович Радовенчик

Анотація


Наведено результати дослідження ефективності зменшення каламутності природних вод шляхом видалення каоліну. Досліджено декілька алюміній- і залізомістких коагулянтів. Установлено, що жодний із них не забезпечує нормативного вмісту завислих речовин у питній воді, що передбачає її подальше доочищення. Визначені ефективні умови використання коагулянтів і чинники впливу на них.

Ключові слова


каолін; коагулянт, відстоювання; освітлення; освітлення води; зменшення каламутності

Повний текст:

PDF

Посилання


Пашков А. П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 4. – С. 10–16.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. – На-каз Міністерства охорони здоров’я України 12 трав. 2010 р. № 400.

Оцінка ефективності алюмініймістких коагулянтів в процесах освітлення природних вод / В. М. Радове-нчик, С. В. Глиняна, Я. В. Радовенчик, Н. В. Калініченко // Східно-європейський журнал передових те-хнологій. – 2014. – № 2 (10). – С. 17–20.

Радовенчик В. М. Дослідження ефективності освітлення природних вод відстоюванням / В. М. Радовен-чик, Н. В. Калініченко, Я. В. Радовенчик / Зимові наукові читання : зб. наук. пр. – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – С. 108–113.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)