ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ

Автор(и)

  • Ярослав Вячеславович Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Надія Василівна Калініченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Вячеслав Михайлович Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77949

Ключові слова:

каолін, коагулянт, відстоювання, освітлення, освітлення води, зменшення каламутності

Анотація

Наведено результати дослідження ефективності зменшення каламутності природних вод шляхом видалення каоліну. Досліджено декілька алюміній- і залізомістких коагулянтів. Установлено, що жодний із них не забезпечує нормативного вмісту завислих речовин у питній воді, що передбачає її подальше доочищення. Визначені ефективні умови використання коагулянтів і чинники впливу на них.

Біографії авторів

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Надія Василівна Калініченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

магістрант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Вячеслав Михайлович Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Пашков А. П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 4. – С. 10–16.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. – На-каз Міністерства охорони здоров’я України 12 трав. 2010 р. № 400.

Оцінка ефективності алюмініймістких коагулянтів в процесах освітлення природних вод / В. М. Радове-нчик, С. В. Глиняна, Я. В. Радовенчик, Н. В. Калініченко // Східно-європейський журнал передових те-хнологій. – 2014. – № 2 (10). – С. 17–20.

Радовенчик В. М. Дослідження ефективності освітлення природних вод відстоюванням / В. М. Радовен-чик, Н. В. Калініченко, Я. В. Радовенчик / Зимові наукові читання : зб. наук. пр. – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – С. 108–113.

##submission.downloads##

Як цитувати

Радовенчик, Я. В., Калініченко, Н. В., & Радовенчик, В. М. (2016). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 81–85. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77949

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ