ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗА З ВОДИ

Автор(и)

  • Марія Миколаївна Твердохліб Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Олександр Петрович Хохотва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77952

Ключові слова:

знезалізнення води, іонний обмін, катіоніт, аніоніт, окислення, фільтрування

Анотація

Вивчено вилучення іонів заліза з води на іонообмінних фільтрах. Установлено, що катіоніти в кислій і сольовій формах сорбують іони заліза з води за низьких концентрацій у присутності йонів жорсткості. У разі застосування аніонітів у ClO2 і MnO4-формах відбувається ефективне вилучення заліза (II) завдяки його окисленню й переведенню в нерозчинний у нейтральному середовищі гідроксид заліза (III). Визначено окислювальну здатність аніоніту АВ-17-8 у ClO2 і MnO4-формах.

Біографії авторів

Марія Миколаївна Твердохліб, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Олександр Петрович Хохотва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Шумілова О. О. Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами / О. О. Шумілова,

Г. Г. Трохименко // Вісник НУК. – 2012. – № 1. – С. 56–62.

Мальований М. С. Дослідження ізотерми адсорбції іонів Fe2+ на природніх глинистих мінералах Сумської області / М. С. Мальований, С. Б. Большаніна, В. Д. Дудченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 6. – С. 17–21.

Гомеля И. Н. Оценка эффективности ионитов КУ-2-8 и Aqualine K-100 FC при умягчении воды в при-сутствии ионов железа / И. Н. Гомеля, Ю. А. Омельчук, В. М. Радовенчик // Экотехнологии и ресурсо-збережение. – 2008. – № 3. – С. 62–65.

Боженко А. М. Выбор смеси ионитов для эффективного умягчения и обезжелезивания воды / А. М. Бо-женко, И. Н. Гомеля, Ю. А. Омельчук // Зб. наук. пр. СНУЯЕ та П. – 2007. – Вип. 4 (24). – С. 144–149.

Гончарук В. В. Нанофильтрация в питьевом водоснабжении / В. В. Гончарук, А. А. Кавицкая,

М. Д. Скильская // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33. – № 1. – С. 63–94.

Kavitskay A. A. Reverse osmosic of concentrated calcium sulphate solusion in the presence of iron (II) ions using composit membranes / A. A. Kavitskay, T. V. Knyazkova, A. A. Maynazovich // Desalination. – 2000. – Vol. 132. – P. 281–286.

Тугай А. М. Експериментальне дослідження знезалізнення підземних вод на двошарових фільтрах /

А. М. Тугай, О. О. Садчиков // Наук. вісн. будівництва. – 2013. – Вип. 72. – С. 363–369.

Садчиков О. О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні

води // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 13. – С. 18–23.

Чернова Н. М. Розрахунок глибини видалення іонів Mn2+ з води при застосуванні сорбента-каталізатора / М. Н. Чернова, О. В. Мамченко // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2012. – № 4 (10). – С. 4–11.

Юрков С. В. Знезалізнення води електрокоагуляцією / С. В. Юрков, О. О. Садчиков // Проблеми водопоста-чання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 12. – С. 20–24.

Комплексная очистка воды с использованием комбинированной загрузки Экософт микс / Т. Е. Митчен-ко, Н. В. Макарова, А. А. Митченко и др. // Вода і водоочисні технології. – 2004. – № 2. – С. 20–23.

Фильтрующие среды для комплексной очистки воды / Е. А. Шевчук, З. В. Малецкий, Е. Н. Шенкарук и др. // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6–7. – С. 24–28.

Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. – М. : Химия, 1989. – 448 с

##submission.downloads##

Як цитувати

Твердохліб, М. М., Гомеля, М. Д., & Хохотва, О. П. (2016). ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗА З ВОДИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 85–93. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77952

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ