ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3

Автор(и)

  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Вероніка Петрівна Малін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна
  • Олена Володимирівна Глушко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77929

Ключові слова:

важкі метали, іонний обмін, сорбція, обміннна ємність іоніту, концентрування.

Анотація

На прикладі сорбції йонів міді з розчинів у дистильованій і водопровідній воді визначено вплив іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 за йонами важких металів. Показано, що ємність іоніту за йонами міді залежить від концентрації розчинів і співвідношення концентрації йонів міді й жорсткості. Установлено, що співвідношення між ємкостями йоніту за міддю та йонами жорсткості є близьким до їхніх співвідношень у розчинах, що корелює з даними про селективність іоніту за іонами міді, магнію й кальцію. Визначено залежність рН і лужності пропущеної крізь іоніт води від форми, об’єму йоніту й витрати води. Показано, що десорбція йонів жорсткості та іонів міді ефективно відбувається в кислому середовищі і майже не відбувається після оброблення йоніту сольовим розчином.

Біографії авторів

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Вероніка Петрівна Малін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Олена Володимирівна Глушко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Посилання

Морозов Н. П. О соотношении форм миграции микроэлементов в водах рек заливов, морей и океанов / Н. П. Морозов // Геохимия. – 1979. – № 8. – С. 1259–1263.

Брукс Р. Р. Загрязнение микроэлементами / Р. Р. Брукс // Химия окружающей среды / под ред. Дж. О. М. Бокриса. – М. : Химия, 1982. – С. 371–413.

Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. Г. І. Рудька. – К. ; Чернівці : Букрек, 2015. – 274 с.

Мороз Н. А. Гидрохимический мониторинг поверхностных вод региона расположения Запорожской АЭС / Н. А. Мороз, В. А. Седнев, И. А.

Черкашин // Пром. теплотехника. – 2005. – Т. 27. – № 2. – С. 78–87.

Линник П. Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П. Н. Линник, Б. И. Набива-нец. – Л. : Гидрометеоиздат, 1986. – 270 с.

Трохименко Г. Г. Дослідження накопичення важких металів у донних відкладеннях Бузького лиману за допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії / Г. Г. Трохименко, Н. В. Циганюк // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв, 2011. – С. 446–448.

Шумілова О. О. Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами. / О. О. Шумілова, Г. Г. Трохименко // Вісн. НУК. – 2012. – № 1. – С. 56–62.

Макаренко І. М. Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді / І. М. Ма-каренко, Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко // Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2014. – № 1 (12). – С. 54–59.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гомеля, М. Д., Малін, В. П., & Глушко, О. В. (2016). ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 66–66. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77929

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ