№ 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2014

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ, СТУПЕНЮ ГРАФІТИЗАЦІЇ ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ PDF
Геннадій Миколайович Васильченко, Тарас Всеволодович Чирка, Тарас Валерійович Лазарєв, Андрій Олександрович Маловацький 11-14
Підвищення корозійної стійкості плазмових покриттів на основі плакованого порошку оксиду алюмінію PDF
Ігор Володимирович Смирнов 34-40
ДВОСТАДІЙНЕ ТЕРМОУСІДАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ТЕРМОУСАДНОЇ ПЛІВКИ PDF
Ігор Анатолійович Плахотний, Олександр Леонідович Сокольський 32-34
ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ
Богдан Ярославович Корнієнко 28-32
ОДЕРЖАННЯ ПРЕПРЕГІВ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ, ПРОСОЧУВАННЯ ВОЛОКНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ ТА НАНЕСЕННЯ НА НИХ ЕПОКСИДНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ PDF
Олександр Євгенович Колосов 23-28
Вплив конструктивних і технологічних параметрів процесу формування термопластів на якість екструдованої продукції PDF
Олександр Леонідович Сокольський 40-45
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РОТОРНО-ПЛІВКОВОГО АПАРАТА З ВИСХІДНИМ ПОТОКОМ PDF
Олег Григорович Зубрій, Дмитро Бірюк 14-20
Вплив температурного поля скловарної печі на показники якості скловиробів
Анатолій Іванович Жученко, Віталій Степанович Цапар 34-40
Дослідження роботи роторно-плівкового апарата з висхідним потоком PDF
А. С. ДАВИДОВ, Д. О. Бірюк, Олег Григорович Зубрій 20-23

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Вплив вибілювальних реагентів на якість лляної целюлози PDF
Ірина Михайлівна Дейкун 84-87
Кінетика біогазової утилізації паперового паковання PDF
Віктор Миколайович Марчевський, Леонід Григорович Воронін, Віталіна Анатоліївна Смірнова 87-91
Сушіння ПЕТ-грануляту PDF
Олександр Володимирович Надолинський, Ігор Валентинович Коваленко 91-93
Соснова тирса: дослідження фізико-хімічних характеристик сорбенту
Олександр Петрович Хохотва, Ю. І. Аветісян, А. В. Дегтярьова 93-96
Эффективность использования рапсовой целлюлозы PDF
Романія Іванівна Черьопкіна 96-101
Лужно-сульфітно-спиртова делігніфікація стебел соняшнику і свербіги PDF
Ірина Віталіївна Трембус, Віктор Григорович Плосконос, А. М. Швидкий 80-84

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Математическая модель прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины PDF
Анатолій Іванович Жученко, Євген Сергійович Черьопкін 106-114
Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти PDF
Анатолій Іванович Кубрак, Олексій Анатолійович Жученко 114-122
Оптимальне керування режимом пуску автоклава у виробництві азотної кислоти PDF
Леся Ростиславівна Ладієва, А. В. Ширма 122-124
Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу PDF
Микола Соловейович Піргач, Михайло Зиновійович Кваско, Ярослав Юрійович Жураковський 127-130
Дослідження параметричної схеми скловарної печі PDF
Олексій Володимирович Ситніков 130-134
Моделювання насадкового абсорбера у процесі одержання ацетилену з реакційних газів
Анатолій Іванович Жученко, В. О. Калюжний 101-103
Моделювання реакційних труб печі трубчастого типу в конверсії метану PDF
Анатолій Іванович Жученко, О. І. Матвієнко 103-106
Дискретизація параметрів у часі під час статистичних досліджень PDF
Володимир Васильович Миленький, Юлія М. Мироненко 124-127

ЕКОЛОГІЯ

Фільтрувальний матеріал для баромембранного очищення води PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Ольга Михайлівна Мовчанюк 45-52
Гідравлічна сепарація полімерних пакувальних матеріалів PDF
Ігор Валентинович Коваленко, Олександр Володимирович Надолинський 52-54
Вплив іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді PDF
Ірина Миколаївна Макаренко, Юлія Вікторівна Носачова, Олена Іванівна Іваненко 54-60
Вилуговування важких металів із відходів хвостосховищ уранопереробної промисловості PDF
Ольга Василівна Марініч, Ростислав Олександрович Карпенко, Ірина Леонідівна Колябіна, Світлана Володимирівна Кузенко, Анна Олегівна Курдибан 60-65
ВИКОРИСТАННЯ МАГНЕТИТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ
В’ячеслав Михайлович Радовенчик 65-69
Характеристика бактерій, виділених із вугільного фільтра системи підготовки води броварного виробництва PDF
Софія Стефанівна Ставська 69-73
Особливості виробництва біодизельного палива PDF
Геннадій Леонідович Рябцев, Володимир Михайлович Бурлаков, Євгеній Юрійович Литвиненко 73-80
СОРБЦІЯ ІОНІВ МІДІ (ІІ) З ВОДИ ФОСФОРИЛЬОВАНОЮ СОСНОВОЮ ТИРСОЮ PDF
Олександр Петрович Хохотва, А. Р. ШОСТАК 98-102