DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51505

ОДЕРЖАННЯ ПРЕПРЕГІВ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ, ПРОСОЧУВАННЯ ВОЛОКНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ ТА НАНЕСЕННЯ НА НИХ ЕПОКСИДНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ

Олександр Євгенович Колосов

Анотація


Проаналізовано практичне застосування розроблених енергоефективних технологічних засад одержання препрегів для базових процесів їх одержання, а саме змішування, просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв’язуючих, із використанням ультразвуку

Ключові слова


технологія; просочування, склотканина; епоксид; полімер; звязуюче; ультразвук; енергозбереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цыплаков О. Г. Научные основы технологии композиционно-волокнистых материалов / О. Г. Цыпла-ков. – Пермь, 1974. – Ч. 1. – 317 с.

Кербер М. Л. Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Технологии / М. Л. Кер-бер, В. М. Виноградов, Г. С. Головкин и др. ; под ред. А. А. Берлина. – СПб : Профессия, 2008. – 560 с.

Колосов О. Є. Аналіз особливостей просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препре-гів, а також перспективності використання ультразвуку для їх енергоощадного одержання / О. Є. Колосов // Наук. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін.-т» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2013. – №1 (11). – С. 5–16.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізико-хімічної мо-дифікації. Частина 2. Ефективні режими та обладнання для здійснення фізико-хімічної модифікації /

О. Є. Колосов, В. І. Сівецький. – К. : НТУУ КПІ, 2006. – 196 с.

Колосов О. Є. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів із застосуванням направле-ної фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов. – К. : НТУУ КПІ, 2010. – 220 с.

Колосов О. Є. Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних композиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов та ін. – К. : ВД «Едельвейс», 2012. – 268 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)