DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51592

Вилуговування важких металів із відходів хвостосховищ уранопереробної промисловості

Ольга Василівна Марініч, Ростислав Олександрович Карпенко, Ірина Леонідівна Колябіна, Світлана Володимирівна Кузенко, Анна Олегівна Курдибан

Анотація


Наведено дослідження кінетики вилуговування Mn, Ni, Cu, Pb, Fe із матеріалів хвостосховищ «Дніпровське» і «Центральний яр». Експерименти з вилуговування важких металів проводили за методикою визначення швидкості вилуговування радіонуклідів із радіоактивних відходів (ГОСТ 29114-91). За отриманими даними обчислили константи швидкості вилуговування важких металів із твердої матриці та константи їх виходу у розчин.


Ключові слова


хвостосховище; важкі метали; швидкість вилуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Вивчення фізико-хімічних форм і прогнози трансформації радіонуклідів уран-торієвого ряду у хвостос-ховищах : звіт про НДР (закл.) за договором від 16 чер. 2009 р. № 32 / Нац. ін-т біоресурсів і природоко-ристування України ; кер. В. П. Процак ; вик. Г. М. Бондаренко [та ін.] – К., 2009. – 171 с.

Результати наданих послуг з технічних випробувань та аналізу, а саме: проведення спостережень за зміною стану навколишнього природного середовища на уранових об’єктах та в їх санітарно-захисній зоні, оцінка впливу таких об’єктів на навколишнє природне середовище : звіт про НДР за договором від 24 лис. 2010 р. № 43-тз / Центр моніторингових досліджень і природоохоронних технологій ; дир.

О. В. Войцехович; вик. Г. В. Лаптєв [та ін.]. – К., 2010 – 144 с.

Бондаренко Г. Н. Оценка динамики выноса природных радионуклидов из хвостохранилищ производст-ва урана / Г. Н. Бондаренко, О. В. Маринич, И. Л. Колябина // Зб. наук. пр. ін-ту геохімії навколишнього середовища. – 2011. – Вип. 19. – 170 с.

Колябина И. Л. Моделирование и распределение природных радионуклидов в хвостохранилищах ура-ноперерабатывающей промышленности / И. Л. Колябина, С. В. Дмитриева, К. Е. Перкатый // Радиохи-мия-2012 ; 15-19 окт. 2012 г. : тез. докл. – Димитровград : ООО «ВДВ «ПАК», 2012 – 512 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)