DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51638

Лужно-сульфітно-спиртова делігніфікація стебел соняшнику і свербіги

Ірина Віталіївна Трембус, Віктор Григорович Плосконос, А. М. Швидкий

Анотація


Доведено, що стебла соняшнику і свербіги східної можна переробити лужно-сульфітно-спиртовою делігніфікацією у волокнисті напівфабрикати (ВНФ), які за фізико-механічними показниками наближаються до технічної целюлози з листяних порід деревини. Одержано залежності показників якості ВНФ від температури й тривалості делігніфікації.


Ключові слова


волокнистий напівфабрикат; соняшник; свербіга східна; лужно-сульфітно-спиртова делігніфікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Примаков С. П. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози / С. П. Примаков, В. А. Бар-баш, Р. І. Черьопкіна. – К. : ЕКМО, 2009. – 279 с.

Оболенская А. В. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы / А. В. Оболенская, З. П. Ельницкая, А. А. Леонович. – М. : Лесн. пром-ть, 1991. – 320 с.

Примаков С. Ф. Лабораторный практикум по целлюлозно-бумажному производству / С. Ф. Примаков, В. П. Милосердов, М. С. Кухникова. – М. : Лесн. пром-ть, 1980. – 168 с.

Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия : ГОСТ 6501-82. – М. : Госстандарт, 1982. – 6 с.

Зильберглейт М. А. Оптимизация процесса получения целлюлозы из древесины лиственных пород

варкой с водными растворами уксусной кислоты в жидкой фазе / М. А. Зильберглейт, Б. С. Симхович, Т. В. Корнейчик // Бум. пром-ть. – 1991. – № 12. – С. 4.

Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А. Г. Ивахненко. – К. : Наук. думка, 1982. – 296 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)