DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51641

Кінетика біогазової утилізації паперового паковання

Віктор Миколайович Марчевський, Леонід Григорович Воронін, Віталіна Анатоліївна Смірнова

Анотація


Розроблено математичну модель біогазового перероблення відходів паперового паковання, одержано її аналітичний розв’язок. Наведено теоретичні та експериментальні залежності кількості виділеного біогазу від тривалості перероблення за різних температур субстрату, за сталих концентраціях сухих речовин й ферменту та результати перевірки їх адекватності.


Ключові слова


біогаз; паперове паковання; утилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Баадер B. Биогаз: Теория и практика / В. Баадер, E. Доне, М. Брен¬дерфер ; пер. с нем. – М. : Колос, 1982. – 148 с.

Эдер Б. Биогазовые установки. Практическое пособие / Б. Эдер, Х. Шульц. – Zorg Biogas, 2008.

Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологи / А. Г. Касаткин – М. : Госхими-здат, 1961.

Франк Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. А. Франк-Каменец¬кий. – М. : Наука, 1987. – 502 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)