DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51657

Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу

Микола Соловейович Піргач, Михайло Зиновійович Кваско, Ярослав Юрійович Жураковський

Анотація


Розроблено дискретну систему автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу.


Ключові слова


папероробна машин;, напірний ящик; система автоматичного керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Кваско М. З. Проектування і розрахунок дискретних систем автоматичного керування технологічними процесами / М. З. Кваско, М. С. Піргач, Т. В. Аверіна. – К. : Політехніка, 2000. – 248 с.

Пиргач Н. С. Автоматическое регулирование и регуляторы в целлюлозно-бумажной, лесохимической и деревообрабатывающей промышленности / Н. С. Пиргач, В. С. Пиргач. – М. : Лесн. пром-ть, 1983. – 264 с.

Кваско М. З. Проектування і дослідження систем автоматичного керування технологічними процесами / М. З. Кваско, М. С. Піргач, Т. В. Аверіна. – К. : Політехніка, 2003. – 360 с.

Кваско М. З. Математичне моделювання та ідентифікація одно- і багатовимірних систем / М. З. Кваско, Л. Р. Ладієва, М. С. Піргач. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 308 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)