DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51651

Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти

Анатолій Іванович Кубрак, Олексій Анатолійович Жученко

Анотація


Наведено передатні функції й частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Отримані результати можуть бути використані для синтезу систем керування.


Ключові слова


передатна функція; частотна характеристика; циліндрична теплоакумулююча стінка; межові умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Рапопорт Э. Я. Анализ и синтез систем автоматического управления с распределенными параметрами /

Э. Я. Рапопорт. – М. : Высш. шк., 2005. – 292 с.

Шевяков А. А. Управление тепловыми объектами с распределенными параметрами / А. А. Шевяков,

Р. В. Яковлева. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 208 с.

Бутковский А. Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами /

А. Г. Бутковский. – М. : Наука, 1965. – 474 с.

Бутковский А. Г. Методы управления систем с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. –

М. : Наука, 1975. – 568 с.

Владимиров В. С. Уравнения математической физики / В. С. Владимиров. – М. : Наука, 1976. – 435 с.

Лаврентьев М. А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. – М. : Наука, 1973. – 416 с.

Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. – М. : Наука, 1979. – 224 с.

Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / Г. Б. Двайт. – М.: Наука, 1977. – 368 с.

Кубрак А. І. Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки /

А. І. Кубрак, А. І. Жученко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т» : сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2013. – № 1 (11). – С. 81–88.

Жученко А. І. Ідентифікація динамічних характеристик. Комп’ютерні методи / А. І. Жученко, М. З. Квас-ко, Н. А. Кубрак. – К. : Вир. відділ КЛТКМ та М, 2000. – 182 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)