DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51571

Вплив конструктивних і технологічних параметрів процесу формування термопластів на якість екструдованої продукції

Олександр Леонідович Сокольський

Анотація


Розглянуто процеси екструзійного формування безперервних виробів із термопластичних матеріалів та устатковання для їх реалізації. Проаналізовано проблеми, що виникають під час екструзійного формування, і засобів їх усунення, запропоновано шляхи  удосконалення існуючих формувальних пристроїв.


Ключові слова


полімери; екструзія; формування; дефекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Мікульонок І. О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вто-ринної сировини : монографія / І. О. Мікульонок. – К. : Політехніка, 2009. – 265 c.

Басов Н. И. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из поли-мерных материалов / Н. И. Басов. – М. : Химия, 1991. – 352 с.

Каплун Я. Б. Формующее оборудование экструдеров / Я. Б. Каплун, В. С. Ким. – М. : Машиностроение, 1967. – 159 с.

Ким В. С. Теория и практика экструзии полимеров / В. С. Ким. – М. : Химия, – 2005. – 568 с.

Производство изделий из полимерных материалов : учеб. пособие / В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко. – СПб : Профессия, 2004. – 464 с.

Микулёнок И. О. Определение теплофизических свойств термопластичных композиционных материа-лов / И. О. Микулёнок // Пластические массы. – 2012. – № 7. – С. 9–13.

Раувендааль К. Выявление и устранение проблем в экструзии / К. Раувендааль, Х. Харрис, М. д. Пилар Норьега ; пер. с англ. – СПб : Профессия, 2011 – 368 с.

Пат. 82205U Україна. МПК В 29 C 47/14. Головка екструзійна / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, О. В. Рослов та ін. – Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)