DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51639

Вплив вибілювальних реагентів на якість лляної целюлози

Ірина Михайлівна Дейкун

Анотація


Досліджено вплив двооксиду хлору, пероксиду водню й хлору на вихід, вміст залишкового лігніну, a-целюлози, в’язкість, зольність і білість натронної лляної целюлози для хімічної переробки. Установлено, що одностадійне оброблення лляної целюлози з витратою двооксиду хлору 0,4...0,5 % і пероксиду водню 2...3 % від маси абсолютно сухої целюлози є ефективнішою, аніж оброблення хлорною водою з витратами хлору 3…4 % від маси абсолютно сухої целюлози  із подальшим лужним обробленням, оскільки сприяє кращому видаленню лігніну зі збереженням вмісту a-целюлози і незначному зменшенню в’язкості, а також підвищенню білості целюлози вдвічі.


Ключові слова


лляна целюлоз;, вибілювання; двооксид хлору; пероксид водню

Повний текст:

PDF

Посилання


Непенин Ю. Н. Технология целлюлозы : в 3 т. / Ю. Н. Непенин. – М. : Экология, 1994. – Т. 3. Очистка, сушка и отбелка целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы. – 592 с.

Дейкун І. М. Використання лляної целюлози для виробництва колоксиліну й нітроцелюлозного лаку /

І. М. Дейкун, В. А. Барбаш // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін.-т» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2009. – № 2 (4). – C. 23–26.

Соболев М. А. Химия льна и лубоволокнистых материалов / М. А. Соболев. – М. : Гизлеспром, 1963. – 120 с.

Федорова Э. И. Об альтернативах и проблемах ECF-отбелки сульфатной целлюлозы / Э. И. Федорова, Л. Л. Смолева, А. В. Захарова // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2001. – № 5–6. – С. 30–31.

Туманова Т. А. Физико-химические основы отбелки целлюлозы / Т. А. Туманова. – М. : Лесн. пром-ть, 1984. – 216 с.

Примаков С. П. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози / С. П. Примаков, В. А. Бар-баш, Р. І. Черьопкіна. – К. : ЕКМО, 2009. – 280 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)