№ 2 (2014)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2014

Зміст

Статті

Педагог, учений, організатор, або Слово про Вчителя PDF
Ігор Олегович Мікульонок 5-8

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Варіантне параметричне конструювання акустичних концентраторів PDF
Геннадій Анатолійович Вірченко, Олена Петрівна Колосова 8-13
Врахування специфіки професійних обов’язків інженерів-механіків у дисципліні PDF
Ірина Олександрівна Казак 13-17
МОДЕЛЮВАННЯ НЕПЕРЕРВНОГО УТВОРЕННЯ АЗОТНО-ГУМІНОВИХ ДОБРИВ
Ярослав Микитович Корнієнко 23-28
Інтенсифікація охолодження накладеної на жили кабельних виробів полімерної або гумової ізоляції PDF
Ігор Олегович Мікульонок, Олександр Леонідович Сокольський, В. В. Соколенко 28-36
Доцільність застосування печей графітування Кастнера у виробництві електродної продукції PDF
Євген Миколайович Панов, Анатолій Юрійович Педченко 36-40
Доцільність застосування печей графітування Кастнера у виробництві електродної продукції PDF
Євген Миколайович Панов, Анатолій Юрійович Педченко 36-40
Моделювання гомогенізації розплавів термопластів у бар’єрному змішувачі PDF
Володимир Іванович Сівецький, Олександр Леонідович Сокольський, Михайло Сергійович Кушнір, Валерій Миколайович Куриленко 40-44
Вплив реконструкції нанопорошків алмазу на очищення води від іонів Cu2+ PDF
Андрій Андрійович Шаповал, Євген Миколайович Панов, Юлія Валеріївна Сауліна, Борис Васильович Романчук, Р. П. Трубійчук 44-49
INNOVATIVE GLASS-BASALT PLASTICS CONTAINERS FOR PACKAGING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF AMMUNITION
Олександр Євгенович Колосов, В. В. Кудряченко, Володимир Іванович Сівецький 17-23

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Техніко-економічний аналіз модернізації хімічного обладнання PDF
Аркадій Михайлович Задольський 68-72
Розділення сульфатів і нітратів під час іонообмінного знесолення води PDF
Валентина Миколаївна Грабітчненко, Інна Миколаївна Трус, Микола Дмитрович Гомеля 72-76
Гідродинамічні характеристики кавітаторів в обмежених потоках на режимах штучної кавітації PDF
Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький, Геннадій Леонідович Рябцев, Євгеній Юрійович Литвиненко 76-84
Маловідходні технології опріснення води PDF
Ірина Миколаївна Макаренко 84-89

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарного апарата PDF
Людмила Дем’янівна Ярощук 111-114
Расчёт прогрева бумажного полотна PDF
Анатолій Іванович Жученко, Євген Сергійович Черьопкін 104-110
Математична модель процесу скловаріння PDF
Анатолій Іванович Жученко, Антон Янович Карвацький, Віталій Степанович Цапар 97-104
Алгоритм ідентифікації об’єкта під час налагодження системи керування PDF
Олексій Володимирович Ситніков, Анатолій Іванович Кубрак 94-97
Пусковий режим апарата зануреного горіння PDF
Михайло Зіновійович Кваско, Ярослав Юрійович Жураковський 89-92
Керування випарюванням в апараті зануреного горіння PDF
Михайло Зіновійович Кваско, Ярослав Юрійович Жураковський, Володимир Васильович Миленький, А. В. Носов 92-94

ЕКОЛОГІЯ

Вплив реконструкції нанопорошків алмазу на очищення води від іонів Cu2+ PDF
Людмила Петрівна Антоненко, Ю. М. Задніпрянець, О. М. Дзюбак, А. Ю. Бабич, Р. П. Трубійчук 49-52
Хімічні перетворення зношених автомобільних шин PDF
Віталій Анатолійович Іщенко, Алла Петрівна Березюк 52-55
Ефективність інгібіторів корозії металів у водних середовищах різної мінералізації PDF
Юлія Вікторівна Носачова, Ірина Миколаївна Макаренко, Тетяна Олександрівна Шаблій 55-60
Экобиотехнология обработки иловых осадков: удаление соединений фосфора PDF
Єлізавета Юріївна Черниш 60-68