DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77903

Температурно-теплові показники газополуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів

Євген Миколайович Панов, М. Ф. Боженко, С. В. Даниленко, Н. П. Навозенко

Анотація


Наведені результати узагальнення досліджень газополуменевого обпалення електролізерів з анодами, що самовипалюються, на силу струму 130 кА, стосовно середніх за об’ємом температур подини та швидкостей зміни цих температур. Запропоноване безрозмірне рівняння для розрахунку середньої температури подини для будь-якого проміжку часу від початку обпалення за відомої витрати природного газу та температури поверхні подини. Визначені показники енергетичної ефективності й розроблена технологічна інструкція для газополуменевого обпалення електролізерів.

Ключові слова


алюмінієвий електролізер; подина; газополуменеве обпалення; енергетична ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Тепловые процессы в электролизерах и миксерах алюминиевого производства / Е. Н. Панов, Г. Н. Васи-льченко, С. В. Даниленко и др. ; под общ. ред. Б. С. Громова. – М. : Руда и металлы, 1998. – 256 с.

Обжиг и пуск алюминиевых электролизеров / Б. С. Громов, Е. Н. Панов, М. Ф. Боженко и др. ; под общ. ред. Б. С. Громова. – М. : Руда и металлы, 2001. – 336 с.

Температурні поля подини та оцінка енергетичної ефективності при полуменевому обпаленні електро-лізерів великої потужності / С. В. Даниленко, Є. М. Панов, М. Ф. Боженко та ін. // Вісн. НТУУ «КПІ» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2010. – № 2 (6). – С. 27–33.

Порівняльні характеристики обпалення алюмінієвих електролізерів / С. В. Даниленко, Є. М. Панов, М. Ф. Боженко та ін. // Вісн. НТУУ «КПІ» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2011. – № 1 (7). – С. 34–40.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)