DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.51895

Варіантне параметричне конструювання акустичних концентраторів

Геннадій Анатолійович Вірченко, Олена Петрівна Колосова

Анотація


Запропоновано методику варіантного конструювання акустичних концентраторів ультразвукового технологічного обладнання. Напрацьовані прийоми раціонального автоматизованого проектування спираються на використання комп’ютерних геометричних моделей, що відображають існуючі варіаційні взаємозв’язки між параметрами форми та розмірів виробів. Розглянуто питання забезпечення ефективної взаємодії геометричних та інших розрахункових моделей для створюваних технічних об’єктів.


Ключові слова


автоматизоване проектування; акустичні концентратор;, варіантне параметричне конструювання; комп’ютерні геометричні моделі; ультразвукове технологічне обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Гершгал Д. А. Ультразвуковая технологическая апаратура / Д. А. Гершгал, В. М. Фридман. – М. : Энергия, 1976. – 320 с.

Абакумов В. Г. К вопросу о выборе эффективных конфигураций составных концентраторов акустичес-кой энергии / В. Г. Абакумов, А. Г. Трапезон, К. А. Трапезон // Акустичний вісник. – 2009. –

Т. 12. – № 4. – С. 3–9.

Ванін В. В. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Геометричне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. – Вип. 23. – Х. : ХДУХТ, 2009. – С. 42-48.

Вірченко Г. А. Структурно-параметричний підхід як загальна методологія комп’ютерного геометрично-го моделювання об’єктів машинобудування / Г. А. Вірченко // Прикладна геометрія та інженерна графі-ка : наук.-техн. зб. – Вип. 83. – К. : КНУБА, 2010. – С. 146-152.

Ванін В. В. Комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання як основа для комплекс-ної оптимізації процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, Г. П. Грязнова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – 5/1 (47). – С. 54-57.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)