DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51631

Характеристика бактерій, виділених із вугільного фільтра системи підготовки води броварного виробництва

Софія Стефанівна Ставська

Анотація


Зі змивів з активованого вугілля виділено та охарактеризовано три найпоширеніші спорові бактеріальні культури, що можуть відігравати вирішальну роль в утворенні біоплівки у вугільному фільтрі під час доочищення води, яку використовують у виробництві пива.


Ключові слова


активоване вугілл; бактерії; біоплівка

Повний текст:

PDF

Посилання


Flemming H. C. Biofilms and environmental protection / H. C. Flemming // Water Sci.Technol. – 1993. – V. 27. – P. 1–10.

Hamilton W. A. Biofilms: microbial interactions and metabolic activity / W. A. Hamilton // Ecology of Microbial Communities. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1987. – P. 361–385.

Miller M. B. Quorum sensing in bacteria / M. B. Miller, B. L. Bassler // Ann. Rev. Microbiol. – 2001. – V. 55. – P. 165–199.

Гинцбург А. Л. «Quorum sensing» или социальное поведение бактерій / А. Л. Гинцбург, Т. С. Ильина, Ю. М. Романова // Журн. микробиол. эпидемиол. – 2003. – № 5. – С. 86–93.

Dunne W. M. Bacterial adhesion: seen any good biofilms lately? / W. M. Dunne // Clinical Microbiology Rev. – 2002. – 15. – Nо. 2. – P. 155–166.

Friedman L. Genes involved in matrix formation in Pseudomonas aeruginosa PA14 biofilms / L. Friedman, R. Kolter // Molecular Microbiology. – 2004. – V. 51. – No. 3. – P. 675–690.

Branda S. S. Biofilm: the matrix revisted / S. S. Branda, A. Vic, L. Friedman, R. Kolter // Trends in Micribio. – 2005. – V. 13. – № 1. – P. 21–25.

Ротмистров М. Н. Микробиология очистки воды / М. Н. Ротмистров, П. И. Гвоздяк, С. С. Ставская. – К. : Наук. думка, 1978. – 268 с.

Клименко Н. А. Удаление биопленки с активных углей при эксплуатации промышленных адсорбцион-ных фильтров / Н. А. Клименко, Г. М. Здоровенко, И. А.

Шевчук и др. // Химия и технология воды. – 2013. – № 1.

Поздеев О. К. Медицинская микробиология / под ред. В. И. Покровского. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. – С. 260–268.

Ali A. High-frequency rugose exopolysaccharide production by Vibrio cholerae / A. Ali, М. H. Rashid, D. K. R. Karaolis // Appl. Environ. Microbiol. – 2002. – 68. – No. 11. – P. 5773–5778.

Гудзь С. Практикум з мікробіології. / С. Гудзь, С. Гнатуш, І. Білінська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – Ч. 1. – 80 с.

Руководство к практическим занятиям по микробиологии / под ред. Н. С. Егорова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – С. 125–129.

Определитель бактерий Берджи. – М. : Мир, 1997 – 432 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)