DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79129

ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ

Аркадій Миколайович Задольський, В. І. Калимун

Анотація


Під час проектування теплообмінників техніко-економічним показникам їхньої роботи приділяється недостатньо уваги. Це призводить до використання малоефективних конструкцій апаратів. У статі запропоновано сучасну методику оптимізації теплообмінних апаратів.


Ключові слова


теплообмінник; проектування теплообмінників; оптимізація теплообмінників; критерій оптимальності теплообмінників.

Посилання


Исаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сухомел. – М. : Энергия, 1969. – 431 с.

Клименко А. П. Расчет теплообменных аппаратов на электронных вычислительных машинах /

А. П. Клименко, Г. Е. Каневец. – М. : Энергия, 1996. – 287 с.

Кузовлев В. А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи / В. А. Кузовлев. – М. : Высш. шк., 1995. – 297 с.

Покропивний С. Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності / С. Ф. Покропивний, А. П. Новак. – К. : КНЕУ, 1997. – 181 с.

Покропивный С. Ф. Экономическое обоснование инженерных решений / С. Ф. Покропивный. – К. : Тех-ника, 1985. – 206 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)