DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52352

Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна

Анатолій Іванович Жученко, Євген Сергійович Черьопкін

Анотація


Запропоновано програмну реалізацію в середовищі LabVIEW розрахунку оптимального температурного графіка прогрівання паперового полотна на сушильній частині папероробної машини. Наведено струтуру програми та детально описано її складові.


Ключові слова


LabVIEW; оптимальний температурний графік; алгоритм розрахунку; сушильна частина папероробної машини

Повний текст:

PDF

Посилання


LabVIEW user manual. National Instruments corp. – Austin, Taxes, 2014. – 310 p.

Черёпкин Е. С. Расчет прогрева бумажного полотна / Е. С. Черёпкин, А. И. Жученко // Вісн. нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – № 2 (13). – С. 104–110.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)