DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52324

Вплив нанодисперсних речовин на довговічність інтумесцентного покриття

Варвара Леонідівна Дріжд, Любов Миколаївна Вахітова, Надія Анатоліївна Таран

Анотація


Вивчено вплив домішок цетилтриметиламоній-монтморилонiту та нанооксиду титану на довговічність інтумесцентного покриття для металевих будівельних конструкцій. Встановлено, що додавання в інту-месцентну систему нанодисперсних речовин подовжує термін експлуатації покриття на три роки. При цьому більш ефективним для вогнезахисту є інтумесцентне покриття, що містить у своєму складі цетилтриметиламонiй-монтморилонiт.


Ключові слова


наноглина; нанооксид титану; антипірен; сополімер етилену і вінілацетату; довговічність інтумесцентного покриття; вогнезахисна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ненахов С. А. Физико-химия вспенивающихся огнезащитных покрытий на основе полифосфата аммо-ния / С. А. Ненахов, В. П. Пименова // Пожаровзрывобезопасность. – 2010. – T. 19. – № 8. – С. 11–58.

Вахітова Л. М. Вогнезахисна ефективність інтумесцентних систем. Сумісна дія карбонізуючої сполуки та донора кислоти / Л. М. Вахітова, К. В. Калафат, М. П. Лапушкін // Хім. пром-ть України. –

– № 5. – С. 41–46.

Таран Н. А. Влияние оксидов и гидроксидов металлов и их наноразмерных аналогов на огнезащитную эффективность интумесцентной полимерной композиции / Н. А. Таран // Наук. пр. ДонТУ ; сер. «Хімія і хім. технологія». – 2013. – Вип. 1 (20). – С. 102–108.

Органомодифицированный монтмориллонит. Компонент огнезащитных интумесцентных систем /

Л. Н. Вахитова, Н. А. Таран, М. П. Лапушкин и др. // Хім. пром-ть України. – 2014. – № 1. – С. 57–62.

Вахитова Л. Н. Срок службы огнезащитных покрытий вспучивающегося типа / Л. Н. Вахитова, М. П. Лапу-шкин // F+S : технологии безопасности и противопожарной защиты. – 2011. – № 2 (50). – С. 58–60.

ETAG 18-2 Fire protective products. – Part 2 : Reactive coatings for fire protection of steel elements / еd. June 2006. – Brussels : EOTA, 2006. – 35 p.

Твердофазный аминолиз в системе полифосфат аммония-пентаэритрит-амин / Л. Н. Вахитова, Н. А. Таран, М. П. Лапушкин [и др.] // Теор. и эксперим. химия. – 2012. – № 3. – С. 163167.

ВСК-04–2001. Методика испытаний по определению коэффициента вспучивания огнезащитных покры-тий и материалов. – Введ. 2001-01-01. – М. : Пожкнига, 2000. – 12 с.

ДСТУ Б В 1.1-4-98. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. – Введ. 1998-04-01. – К. : ДП Укрархбудінформ, 1998. – 18 с.

Вахитова Л. Н. Огнезащита стальных конструкций / Л. Н. Вахитова, К. В. Калафат. – К. : Метинвест, 2014. – 150 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)