DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52298

Екструзійне компаундування реактопластичної полімерної матриці

Володимир Іванович Сівецький, Олександр Євгенович Колосов, Дмитро Едуардович Сідоров

Анотація


Зазначено, що стадії компаундування та змішування під час еструзійного просочування високов’язких реактопластичних композицій мають домінуючий вплив на властивості одержуваних на їхній основі композитів, а також виробів із них. Обгрунтовано методологію прогнозування й проаналізовано ефективність екструзійного змішування полімерної реактопластичної композиції, просочування нею волокнистих наповнювачів і формування погонажних виробів. Описано конструктивне виконання вдосконаленого формувального робочого органа у вигляді головки для покращення ефективності під час формуванні погонажних елементів. Установлено, що розроблена конструкція формувальної головки збільшує текучість полімерної композиції. Доведено ефективність екструзійного просочення з використанням ультразвукової дії під час формування виробів із композиційних матеріалів на базі реактопластичних композицій. З’ясовано, що поєднання розробленої конструкції головки з ультразвуковим обробленням покращує умови калібрування одержуваної продукції без збільшення орієнтування розплаву.


Ключові слова


екструзія; компаундування; просочування; змішування, полімер; реактопласт; звя’зуюче; наповнення; ультразвук

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулезнев В. Н. Основы технологии переработки пластмасс / под ред. В. Н. Кулезнева и В. К. Гусева. – М. : Химия, 1995. – 528 с.

Власов С. В. Основы технологии переработки пластмасс / С. В. Власов, Э. Л. Калинчев, Л. Б. Кандырин и др. ; под ред. В. Н. Кулезнёва и В. К. Гусева. – М. : Химия, 2004. – 596 с.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізико-хімічної мо-дифікації. – Ч. 1. Дослідження передумов направленого здійснення фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов. – К. : НТУУ «КПІ», 2005. – 251 с.

Колосов О. Є. Формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізико-хімічної мо-дифікації. – Ч. 2. Ефективні режими та обладнання для здійснення фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 196 с.

Колосов О. Є. Технологія одержання багатокомпонентних епоксиполімерів із застосуванням направле-ної фізико-хімічної модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 220 с.

Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних композиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, Є. М. Панов та ін. – К. : Едельвейс, 2012. – 268 с.

Колосов О. Є. Одержання волокнистонаповнених реактопластичних полімерних композиційних ма-теріалів із застосуванням ультразвуку / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, О. П. Колосова. – К. : Політехні-ка, 2015. – 295 с.

Колосов О. Є. Одержання високоякісних традиційних та наномодифікованих реактопластичних

полімерних композиційних матеріалів / О. Є. Колосов. – К. : Політехніка, 2015. – 227 с.

Ким В. С. Теория и практика экструзии полимеров / В.С. Ким. – М. : Химия, 2005. – 568 с.

Производство изделий из полимерных материалов / В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко. – СПб. : Профессия, 2004. – 464 с.

Сівецький В. І. Компютерне моделювання та проектування екструзійного полімерного устаткування /

В. І. Сівецький, Д. Е. Сідоров, О. Л. Сокольський. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 188 с.

Моделирование процесса смешения полимерных композицый в экструзионном смесителе барьрного типа / А. С. Сахаров, А. Е. Колосов, А. Л. Сокольский, В. И. Сивецкий // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2011. – № 12. – С. 3–7.

Басов Н. И. Расчёт и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из поли-мерных материалов / Н. И. Басов, В. А. Брагинский, Ю. В. Казаков. – М. : Химия, 1991. – 352 с.

Сокольський О. Л. Проектування формуючих пристроїв обладнання для переробки пластмас / О. Л. Со-кольський, В. І. Сівецький, І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 103.

Прокофьев Н. С. Экструзионное формование реактопластов с древесными наполнителями : автореф. дис…. д-ра техн наук : 05.21.05 / Прокофьев Николай Сергеевич. – М., 1995. – 46 с.

Метод конечных элементов в механике твердых тел. / под общ. ред. А. С. Сахарова и И. Альтенбаха. – К. : Вища школа, 1982. – 480 с.

Киричевский В. В. Нелинейные задачи термомеханики конструкций из слабосжимаемых эласто-

меров / В. В. Киричевский, А. С. Сахаров. – К. : Будівельник, 1992. – 216 с.

Змішування розплавів термопластів в черв’ячному екструдері / О. С. Сахаров, В. І. Сівецький, О. Л. Со¬коль¬ський та ін. // Вісник НТУУ «КПІ» ; сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2013. –

№ 1 (11). – С. 50–54.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)