DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143392

Ефективність флокулянтів при видаленні часток каоліну із води

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Вячеслав Михайлович Радовенчик

Анотація


В статті викладені результати дослідження ефективності процесів зниження мутності природних вод шляхом видалення часток каоліну. В якості інтенсифікаторів освітлення води досліджено аніон- та катіонактивні і неіоногенні флокулянти. Встановлено, що жоден і досліджених флокулянтів не забезпечує нормативних значень вмісту змулених речовин у питній воді і вимагає подальшого її доочищення шляхом фільтрування. Визначені найбільш ефективні умови використання флокулянтів та фактори, що на них впливають.

Ключові слова


каолін; флокулянт; відстоювання; освітлення; обробка вод; зниження мутності води

Повний текст:

PDF

Посилання


Пашков А. П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. - 2011. - №4. – С. 10 – 16.

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. - Наказ Міністерства охорони здоров'я України 12 трав. 2010 р. № 400.

Оцінка ефективності алюмініймістких коагулянтів в процесах освітлення природних вод / В. М. Радовенчик, С. В. Глиняна, Я. В. Радовенчик, Н. В. Калініченко // Східно-європейський журнал передових технологій. - 2014. - №2 (10). – С. 17-20.

Радовенчик В. М. Дослідження ефективності освітлення природних вод відстоюванням / В. М. Радовенчик, Н. В. Калініченко, Я.В. Радовенчик / Зимові наукові читання : зб. наук. пр. – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 108 – 113.

Радовенчик Я. В. Підвищення ефективності видалення часток каоліну з води коагулянтами / Я. В. Радовенчик, Н. В. Калініченко, В. М. Радовенчик // Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження. - 2016. - №1 (15). – С. 81 – 85.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)