№ 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2017

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ НАНОМОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ PDF
СІВЕЦЬКИЙ Володимир Іванович, Сокольський Олександр Леонідович, ІВІЦЬКИЙ І. І., Куриленко Валерій Миколайович 7-14
МОДЕЛЬ ОБ’ЄМНОГО ДОЗУВАННЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ НА БАЗІ SCADA СИСТЕМИ LABVIEW PDF
Коваленко Ігор Валентинович, Дмитро Сергійович ЯНЦИБАЄВ 14-19
МОДЕЛЮВАННЯ АБСОРБЦІЇ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Віктор Олександрович КОВАЛЮК, А. Е. КАБАНОВА 19-24
СУШІННЯ ТОНКОДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК ОКСИДУ ТИТАНУ PDF
Віктор Миколайович Марчевський, Ярослав Віталійович Гробовенко, Дмитро Сергійович Візерський 24-27
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ АЛЮМІНІЄВОГО БРУХТУ PDF
Євген Миколайович Панов, М. Ф. Боженко, С. В. ДАНИЛЕНКО, В. П. БОЯНІВСЬКИЙ 27-35
СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ PDF
В. Г. Плосконос 35-39
ЗОНОВАНИЙ АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПІД ЧАС РОЗІГРІВАННЯ ПЕТ-ПРЕФОРМ PDF
Олег Вікторович Погорілий, Дмитро Едуардович Сідоров, Олександр Євгенович Колосов, Ірина Олександрівна Казак 39-43
ОЦІНЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕТ-ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ PDF
Дмитро Едуардович Сідоров, Олександр Євгенович Колосов, А. О. ГУР’ЄВА 43-48
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВОЛОГОСТІЙКОГО ТАРНОГО КАРТОНУ PDF
Т. Б. ШИЛОВИЧ, Е. Д. МАЛИН, І. Ю. БЛАЙВАС 49-52

ЕКОЛОГІЯ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИЛУЧЕННІ ІОНІВ АМОНІЮ З ВОДИ PDF
Валерія Володимирівна Вембер, Микола Дмитрович Гомеля, Олена Ігорівна Петриченко 53-58
ОТРИМАННЯ АКТИВНОГО ХЛОРУ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ КОНЦЕНТРАТІВ ЗВОРОТНЬООСМОТИЧНОГО ОПРІСНЕННЯ ВОДИ PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Валентина Миколаївна Грабітченко, Ярослав Вячеславович Радовенчик, І. М. МАКАРЕНКО 58-65
ВИЛУЧЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО У ВОДІ КИСНЮ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНИХ ІОНІТІВ PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Татьяна Александровна Шаблий, Олена Іванівна Іваненко, Тамара Володимирівна Крисенко 65-73
ПОВЕРХОВА СИСТЕМА РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ PDF
Ярослав Вячеславович Радовенчик, В. В. ГОНЧАР, Вячеслав Михайлович Радовенчик 73-77
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТЛЕННЯ ВОДИ МАТЕРІАЛАМИ З КАПІЛЯРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
Ярослав Вячеславович Радовенчик, Вячеслав Михайлович Радовенчик 78-83

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

ФОСФОРОВМІСНИЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Олександр Петрович Хохотoв, К. А. Малихіна 84-90
ОДЕРЖАННЯ Й ВЛАСТИВОСТІ СОРБЕНТІВ ІЗ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ PDF
Євгеній Олекандрович Мукало, Віта Василівна Галиш 90-96
СОЛОМ’ЯНА ЦЕЛЮЛОЗА В КОМПОЗИЦІЇ ПАКУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ PDF
Ірина Віталіївна Трембус, Ніна Валеріївна Соколовська 96-101
СПОВІЛЬНЕННЯ КОРОЗІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР PDF
Юлія Вікторівна Носачова, М. М. Ярошенко, А. О. Корзун, К. С. КОРОВЧЕНКО 101-106

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

КЕРУВАННЯ ЦИКЛІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ З ІТЕРЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ PDF
Олексій Анатолійович Жученко, М. Г. Волощук 107-114
ДИСКРЕТНІ ФОРМИ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ НАПІРНОГО ЯЩИКА З ПОВІТРЯНОЮ ПОДУШКОЮ PDF
Анатолій Іванович Жученко, Микола Соловейович Піргач, Ярослав Юрійович Жураковський 114-119
НЕВИЗНАЧЕНА МОДЕЛЬ РЕАКТОРА У ВИРОБНИЦТВІ МАС-ТИЛ НА ОСНОВІ МИЛЬНИХ ЗАГУСНИКІВ PDF
Михайло Володимирович Коржик, Антон Петрович Коротинський 119-124
UNCERTAIN MODEL OF REACTOR IN PROCESS OF PRODUCTION GREASE ON SOAP THICKENERS PDF
Антон Петрович Коротинський, Михайло Володимирович Коржик 124-128
СТАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕАКТОРА ОКИСНЕННЯ АМІАКУ У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ PDF
Володимир О. Оніщенко, Володимир Васильович Миленький 129-135
МОДЕЛЬ РЕАКТОРА КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ PDF
Олексій Володимирович СИТНІКОВ, А. О. ДАНЬКЕВИЧ, А. С. ЗАХАРЧУК 135-141
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСТИЛА В ПЕРІОДИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Людмила Демьянівна Ярощук, О. О. КОМЕНДАНТ 141-146