№ 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2020

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Сучасний стан проблеми отримання і використання синтез-газу на основі реакції газифікації вуглецю. Частина 2. Математичні моделі фізичних полів процесу газифікації вуглецевмісних матеріалів PDF
Євген Миколайович Панов, Антон Янович Карвацький, Сергій Володимирович Лелека, Ігор Олегович Мікульонок 5-20
Mоделювання процесу нестаціонарного теплообміну в футерівці обертових агрегатів PDF VIDEO
Валерій Юрійович Щербина, Денис Григорович Швачко 20-31

ЕКОЛОГІЯ

Gause's principle against Dennis Meadow’s PDF (English)
Oleksandra Shabliy, Dmytro Sidorov, Ludmila Huryeva, Mykola Glushchenko 32-36
Модифікація поверхні сумішевих сорбентів сульфід-іонами для очищення гальванічних промивних вод процесу міднення PDF
Ольга Степанівна Худоярова, Ольга Анатоліївна Гордієнко, Тетяна Іванівна Сидорук, Тарас Сергійович Тітов, Анатолій Петрович Ранський 36-46

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Сорбційні властивості органосольвентного лігніну щодо метиленового синього PDF
Віта Василівна Галиш, Ніна Валеріївна Соколовська, Аліна Анатоліївна Ніколайчук, Ірина Віталіївна Трембус 47-58
Одержання оксицелюлози із медичної вати і марлі з використанням окисника ТЕМПО PDF
Валерій Анатолійович Барбаш, Тетяна Володимирівна Зеленчук, Ірина Михайлівна Дейкун, Анна Сергіївна Гондовська 58-66
Фазові перетворення Fe(II)-Fe(III) шаруватих подвійних гідроксидів корозійного походження у водних розчинах платини та паладію PDF
Олена Миколаївна Лавриненко, Валерія Володимирівна Вембер 67-77

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вербальне моделювання мікропроцесів неперервної адсорбційної регенерації олив та мастил PDF
Людмила Дем’янівна Ярощук, Євгенія Олександрівна Тюріна 78-88