№ 1 (2020)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2020

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Сучасний стан проблеми отримання і використання синтез-газу на основі реакції газифікації вуглецю. Частина 1. Аналіз процесу газифікації та його практичне застосування PDF
Євген Миколайович Панов, Антон Янович Карвацький, Сергій Володимирович Лелека, Ігор Олегович Мікульонок 5-16
Дослідження горіння мерехтливих піротехнічних виробів PDF
Михайло Абрамович Поджарський, Валерія Олександрівна Ярликова 17-21

ЕКОЛОГІЯ

Особливості застосування каталізаторів різних типів в процесах знешкодження монооксиду вуглецю димових газів PDF
Олена Іванівна Іваненко, Юлія Вікторівна Носачова, Тетяна Анатоліївна Оверченко, Марія Вікторівна Наконечна 22-42
Нова концепція знешкодження шахтних вод та концентратів процесів водоочищення PDF
Ярослав В’ячеславович Радовенчик, Микола Дмитрович Гомеля, Вячеслав Михайлович Радовенчик 43-49

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Електрохімічна утилізація розчинів хлориду натрію з отриманням хлоридів заліза PDF
Яна Павлівна Крижановська, Ірина Миколаївна Макаренко, Микола Дмитрович Гомеля, Тетяна Олександрівна Шаблій 50-59
Дослідження структури гібридних систем на основі олігомерних силсесквіоксанів методом розсіювання рентгенівських променів у малих та великих кутах PDF
Андрій Олександрович Фоменко, Вікторія Олексіївна Овсянкіна, Аркадій Маркусович Шахновський, Анастасія Василівна Ніщименко 59-64

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Нові тенденції в методології дослідження стану складних систем картонно-паперового виробництва PDF
Віктор Григорович Плосконос 65-70
Експертна система автоматизованого керування якістю продуктів зі скла PDF
Артем Юрійович Сазонов, Владислав Олегович Сліпченко, Сергій Валерійович Привала, Ірина Юріївна Черепанська 70-78