№ 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019

Зміст

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Залежність модуля нормальної пружності від температури при промерзанні гірських порід PDF
Анатолій Ігорович Бахтин, Анатолій Іванович Крючков 7-13
Гідродинаміка неоднорідного псевдозрідження PDF
Владислав Русланович Денисенко, Ярослав Микитович Корнієнко, Сергій Сергійович Гайдай, Ярослав Миколайович Шевченко 13-17
Аналіз впливу шару накипу на коефіціент теплопередачі у горизонтальному кожухотрубному теплообміннику PDF
Ірина Олександрівна Казак 17-25
Обґрунтування способу очистки газового теплоносія при грануляції cушінням PDF
Руслан Віталійович Кичак, Володимир Валерійович Новодворський, Андрій Романович Степанюк 25-31
Метод імітаційного моделювання для проектування апаратів з мішалкою VIDEO (English) PDF
Ольга Павлівна Крестошіна, Микита Андрійович Бишко, Григорій Сергійович Подиман, Ярослав Григорович Двойнос 31-35
Моделювання течії розплавів полімерів за наявності низьков’язкого пристінного шару PDF
Олександр Леонідович Сокольський, Ігор Ігорович Івіцький, Віталій Олександрович Олексишен 35-40
Моделювання процесу сепарації в циклонних вихрових апаратах PDF VIDEO (English)
Валерій Юрійович Щербина 40-51

ЕКОЛОГІЯ

Оцінка ефективності електрохімічної переробки регенераційних розчинів, що містять іони важких металів PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Олена Володимирівна Глушко, Олена Миколаївна Рижук 51-55
Очищення води коагулянтами, отриманими з відходів алюмінієвих виробництв PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Тамара Володимирівна Крисенко, Ігор Вячеславович Бєлов 55-61
Переваги застосування гранульованих органо-мінеральних добрив пролонгованої дії PDF
Я. Г. Гоцький, Андрій Романович Степанюк 61-67
Безвідходна технологія очистки високомінералізованих вод з отриманням коагулянту PDF
Яна Павлівна Крижановська, Микола Дмитрович Гомеля, Ярослав В’ячеславович Радовенчик 67-73
Аналіз використання збідненого урану як захисного матеріалу при поводженні з радіоактивними відходами PDF
Сергій Володимирович Купріянчук, Євгеній Анатолійович Меншенін, Тетяна Олександрівна Шаблій 73-80
Оптимізація реагентного методу очистки купрум (ІІ)-містких стічних вод PDF
Оксана Миколаївна Терещенко 80-86

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Створення оболонкових нанокомпозитів на основі Fe(II)-Fe(III) шаруватих подвійних гідроксидів PDF
Олена Миколаївна Лавриненко, Валерія Володимирівна Вембер, Юрій Сергійович Щукін 86-92
Використання методу групового врахування аргументів для розроблення інформативних планів експерименту в дослідженні систем виробництва паперу та картону PDF
Віктор Григорович Плосконос, Ольга Сергіївна Якименко 92-97
Дослідження структури та теплофізичних властивостей зшитих ПОСС-вмісних поліуретанів PDF
Андрій Олександрович Фоменко, Вікторія Олексіївна Овсянкіна 97-102
Методика оперативного розрахунку теплового режиму в фасонному вогнетриві PDF VIDEO (English)
Денис Григорович Швачко, Валерій Юрійович Щербина 102-109

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Математичне моделювання процесу змішування сировини для виробництва технічного вуглецю PDF
Богдан Анатолійович Гавриш, Михайло Володимирович Коржик 109-114
Синтез алгоритмів оптимального керування рецептурою сировини для виробництва технічного вуглецю PDF
Богдан Анатолійович Гавриш, Михайло Володимирович Коржик 114-119
Моделювання усадки полімерного виробу в процесі лиття під тиском PDF VIDEO (English)
Олександр Леонідович Сокольський, Єлизавета Петрівна Сімончук 119-126
Врахування стратегії сталого розвитку при автоматизації очищення олив та мастил адсорбентами PDF
Людмила Дем’янівна Ярощук, Євгенія Олександрівна Тюріна 126-134