1.
Вембер ВВ, Шаблій ОВ, Бассак АО, Антоненко ДІ. Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. CHEERS [інтернет]. 29, Березень 2022 [цит. за 29, Червень 2022];(1):80-7. доступний у: http://chemengine.kpi.ua/article/view/254162