Кубрак, Анатолій Іванович, і Олексій Володимирович Ситніков. «Дискретна передатна функція аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 1 (Листопад 20, 2015): 91–95. дата звернення Вересень 21, 2021. http://chemengine.kpi.ua/article/view/52354.