Путятін, Редріх Олегович, і Віталій Степанович Цапар. «Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 2 (Червень 30, 2023): 39–52. дата звернення Вересень 29, 2023. http://chemengine.kpi.ua/article/view/283523.