Радовенчик, Вячеслав Михайлович, Катерина Сергіївна Гордієнко, Ярослав Вячеславович Радовенчик, і Тамара Володимирівна Крисенко. «Використання поверхнево-активних речовин для ефективного видалення часток фосфату кальцію із води». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 3 (Вересень 30, 2022): 94–102. дата звернення Липень 14, 2024. http://chemengine.kpi.ua/article/view/265365.