Вембер, Валерія Володимирівна, Олександра Віталіївна Шаблій, Анастасія Олегівна Бассак, і Денис Ігорович Антоненко. «Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 1 (Березень 29, 2022): 80–87. дата звернення Червень 29, 2022. http://chemengine.kpi.ua/article/view/254162.