Бугаєнко, Ігор Іванович, Максим Михайлович Кириленко, і Володимир Васильович Миленький. «Математичне моделювання технологічного процесу та синтез системи керування амідування». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 1 (Березень 29, 2022): 55–61. дата звернення Червень 29, 2022. http://chemengine.kpi.ua/article/view/254159.