Костюченко, Євген Володимирович, Віталій Вікторович Бутар, Сергій Миколайович Романько, і Володимир Костянтинович Лукашов. «Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 1 (Березень 29, 2022): 21–29. дата звернення Червень 29, 2022. http://chemengine.kpi.ua/article/view/254156.