Бишко, Микита Андрійович, Олександр Олегович Семінський, і Олег Григорович Зубрій. «Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 1 (Березень 29, 2022): 9–20. дата звернення Червень 29, 2022. http://chemengine.kpi.ua/article/view/254154.