Шабалін, Борис Григорович, Олена Миколаївна Лавриненко, і Костянтин Костянтинович Ярошенко. «Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику ‘Вектор’». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, no. 2 (Червень 28, 2021): 71–81. дата звернення Березень 5, 2024. http://chemengine.kpi.ua/article/view/235870.