Аршинніков Д. I., В. А. Свідерський, і Л. А. Нудченко. «СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Вересень 2016, с. 103-8, doi:10.20535/2306-1626.1.2016.77972.