Радовенчик, Я. В., Н. В. Калініченко, і В. М. Радовенчик. «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Вересень 2016, с. 81-85, doi:10.20535/2306-1626.1.2016.77949.