Гомеля, М. Д., В. П. Малін, і О. В. Глушко. «ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Вересень 2016, с. 66-66, doi:10.20535/2306-1626.1.2016.77929.