Марчевський, В. М., і І. О. Аксьонов. «Пресування флютингу». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Вересень 2016, с. 38-40, doi:10.20535/2306-1626.1.2016.77901.