Малащук, Н. С., Б. В. Романчук, О. Є. Колосов, і В. І. Сівецький. «Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд)». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1, Вересень 2016, с. 33-38, doi:10.20535/2306-1626.1.2016.77897.