Гомеля, М. Д., І. М. Трус, А. К. Вакуленко, і А. С. Тараненко. «Дослідження вилучення фосфатів з води на зворотньоосмотичних фільтрах». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2, Червень 2023, с. 60-68, doi:10.20535/2617-9741.2.2023.283525.