Путятін, Р. О., і В. С. Цапар. «Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2, Червень 2023, с. 39-52, doi:10.20535/2617-9741.2.2023.283523.