Панов, Є. М., М. Ф. Боженко, і М. В. Коржик. «Непряме визначення температури розплаву в печах для переплавки алюмінієвого брухту». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2, Червень 2023, с. 32-38, doi:10.20535/2617-9741.2.2023.283520.