Мікульонок, І. О., А. Я. Карвацький, О. І. Іваненко, і С. В. Лелека. «Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2, Червень 2023, с. 15-31, doi:10.20535/2617-9741.2.2023.283516.